O nás

OZ Slovakia musica je zdruzenie ludi so záujmom presadit hodobne talenty a osobnosti slovenskej kultury doma aj v zahranici.

Žijeme v dobe, kedy sú za hudobné osobnosti považované hviezdy speváckych reality show či produkty mediálnych kampaní. Pojem osobnosť degradovala. Nie vždy za sebou skrýva prácu, tvorivosť, nápaditosť alebo charizmu, ale často frekvenciu, s akou sa objaví na televíznej obrazovke alebo na titulnej stránke novín.

Cieľom tohto zdruzenia je otvoriť diskusiu o skutočných hudobníkoch. Prostredie, v ktorom pôsobíme, je plné zaujímavých ľudí. Osobností, ktoré svojou činnosťou a aktivitami znamenajú veľký prínos pre našu spoločnosť. Mnohé z nich zapĺňajú titulné strany dennej tlače a televíznych obrazoviek, ale sú aj také, ktorých práca zostáva ukrytá pred zrakmi verejnosti. Neraz aj na škodu nás všetkých.

Slovensko je krajina, ktorá má nesmierny ľudský potenciál a nejedno meno je pojmom samým osebe. Tieto autority sú inšpiráciou a vzorom aj pre mnohých mladých ľudí, vedcov či umelcov. Ak takíto ľudia existujú, je potrebné dať o nich vedieť.

Našim zámerom je vytvárať skutočné projekty so skutočnými osobnostami hudobnej sceny a predstavit ich doma a v zahranici.

Pretože to najcennejšie, čo Slovensko má, sú jeho ľudia.